Erkenning van je kind

Erkenning van je kind

Ilona Niessen

Jij kunt je kind erkennen als je niet de juridische vader bent van je kind. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap met de moeder van je kind, dan ben je automatisch ook de juridische vader. In andere gevallen kan jij je kind erkennen. Lees in dit artikel meer over het erkennen van je kind.

Automatisch de juridische ouder

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap met de moeder van je kind? Dan ben je automatisch de juridische vader. Ook als je niet de biologische vader van het kind bent. Je hoeft je kind niet te erkennen.

Ben je duomoeder en ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap met de moeder van je kind? Dan wordt je automatisch de moeder van je kind samen met de biologische moeder. Je hoeft je kind niet te erkennen. Voorwaarde is dat gebruik is gemaakt van een onbekende donor volgens de wet.

Je kind erkennen waar en wanneer kan dat?

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap met de moeder van je kind? Dan kun jij je kind erkennen op verschillende momenten.

Je kind erkennen tijdens de zwangerschap

Als je als ouder je kind erkent tijdens de zwangerschap, wordt dit aangeduid als erkenning van de ongeboren vrucht. Je kunt dit doen bij elke Nederlandse gemeente. Is de moeder van je kind niet in de gelegenheid mee te komen om de erkenning te regelen, dan kan zij schriftelijke toestemming voor de erkenning geven.

Is de moeder in verwachting van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waar partner op dat moment van in verwachting is.

Je kind erkennen tijdens de geboorteaangifte

Je kunt je kind erkennen als je aangifte doet van geboorte. Aangifte van de geboorte moet je doen in de gemeente waar je kind ter wereld is gekomen. Is de moeder van je kind niet in de gelegenheid mee te komen om de erkenning te regelen, dan kan zij schriftelijke toestemming voor de erkenning geven.

Je kind erkennen op een later tijdstip

Je kunt je kind ook op een later tijdstip erkennen. Bij de leeftijd vanaf 12 jaar van je kind, is schriftelijke toestemming nodig van zowel je kind als de moeder. Na 16 jaar is de toestemming van de moeder niet meer nodig. Het is voldoende om alleen de toestemming van je kind te hebben voor de erkenning.

Voorwaarden voor erkenning van je kind

De erkenning van je kind is aan een aantal regels verbonden. Hieronder de voorwaarden die van belang zijn voor de erkenning:

  • Je bent 16 jaar of ouder.
  • Je kunt je kind niet erkennen als je niet met de moeder van je kind mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag hebben. Dit mag bijvoorbeeld niet als je een bloedverwant van de moeder bent.
  • Er mogen niet al twee ouders zijn. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij adoptie. In dat geval kan het zijn dat je als biologische vader je kind niet meer kan erkennen.
  • Sta je onder curatele op grond van je lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heb je ook toestemming nodig van de kantonrechter.
  • Heb je een andere of dubbele nationaliteit? Dan heb je ook toestemming van de moeder nodig. Kijk voor dat je gaat erkennen welke regels er voor jou van toepassing zijn.

Gevolgen van erkenning van je kind

Erkenning betekent dat er een juridische band ontstaat tussen jou en je kind. Dit noemen ze vaak een familierechtelijke betrekking. Je bent daarmee verplicht je kind te onderhouden in zijn of haar levensbehoefte tot de 21ste verjaardag van je kind. Na een eventuele scheiding met de moeder heb je recht op omgang met je kind. Jij en je kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.

Achternaam

Door de erkenning kun je kiezen of je kind de achternaam van de vader of moeder draagt. Als jullie ervoor kiezen om niet de achternaam van de moeder te gebruiken, moet de moeder wel bij de erkenning aanwezig zijn. Zij kan dan toestemming geven op het voeren van een andere achternaam.

Ouderlijk gezag

Bij de erkenning van je kind heb je niet automatisch ook het ouderlijk gezag over je kind. Je kunt niet meebeslissen over de opvoeding van je kind en bent niet zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Dit moet je apart aanvragen. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van je kind, is het ouderlijk gezag wel automatisch geregeld.

Delen