NIPT

NIPT

Ilona Niessen

Wat is de NIPT?

De NIPT (Non-Invasieve Prenatale Test) is een vervolgscreening tijdens de zwangerschap. Het is een bloedtest waarbij wordt gekeken naar het DNA-materiaal van de placenta. Door bloedafname bij de moeder kunnen drie aangeboren chromosoomafwijkingen worden opgespoord bij het ongeboren kind. Er wordt gekeken naar  het syndroom van Down, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau.

Wanneer de NIPT?

De NIPT-test is een vervolgscreening tijdens de zwangerschap. De test is niet verplicht, je kunt hier voor kiezen. Je komt in aanmerking voor de NIPT als:
- je de combinatietest hebt gedaan en hieruit blijkt dat je kindje een verhoogd risico heeft op de genoemde chromosoomafwijkingen.
- je al eerder een kindje hebt gekregen met één van deze genoemde afwijkingen
- je om medische redenen een verhoogd risico hebt op een kindje met één van deze genoemde afwijkingen

Hoe verloopt de NIPT?

Tijdens de NIPT-test wordt bloed bij de moeder afgenomen. Met dit bloed wordt het DNA van je kindje geanalyseerd. Hieruit moet blijken of je kindje het syndroom van Down, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau heeft. Doordat er enkel bloed wordt afgenomen is er geen verhoogd risico op een miskraam. Dit in tegenstelling tot de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie. De test kan worden uitgevoerd vanaf de 10e zwangerschapsweek. De uitslag komt tussen de 10 en 15 werkdagen. Deze uitslag ontvang je schriftelijk of telefonisch of je kunt de uitslag van je verloskundige of gynaecoloog krijgen. Bij een klein aantal vrouwen mislukt de NIPT-test. Dit kan onder andere komen doordat er te weinig DNA van de baby in het afgenomen bloed zit.

Niet afwijkende uitslag

Bij een niet-afwijkende uitslag is met grote zekerheid vastgesteld dat je kindje niet één van de drie genoemde chromosoomafwijkingen heeft. Er is geen vervolgonderzoek meer nodig. De kans dat je kindje bij een niet afwijkende uitslag toch een chromosoomafwijking heeft, is kleiner dan 0,1%.

Afwijkende uitslag

Bij een afwijkende uitslag zijn er sterke aanwijzingen dat je kindje één van de genoemde chromosoomafwijkingen heeft. Deze uitslag is echter niet 100% betrouwbaar. Bij een afwijkende uitslag is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig om hierover zekerheid te krijgen. Je bent niet verplicht vervolgonderzoek te laten doen. Een vlokkentest of vruchtwaterpunctie heeft een kleine kans op het veroorzaken van een miskraam.

Vergoeding zorgverzekeraar?

Als uit de combinatietest blijkt dat je een verhoogd risico hebt op een kindje met een chromosoomafwijking wordt de NIPT vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is ook zo als je uit medische gronden een verhoogd risico hebt. Sinds 2015 valt de NIPT-test wel onder het eigen risico.

NIPT in de media

De Gezondheidsraad heeft minister Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd de NIPT beschikbaar te maken voor alle zwangere vrouwen, met of zonder verhoogd risico. Als de minister hiermee instemt kan de test al vanaf 1 januari 2017 al voor iedereen beschikbaar zijn. In België en Duitsland is de test al voor iedere zwangere mogelijk.

Delen