Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek

Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek

Ilona Niessen

Wat is geavanceerd ultrageluid onderzoek?

Met geavanceerd ultrageluid onderzoek wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij je kindje of naar zwangerschapscomplicaties die de gezondheid van je kindje in gevaar kunnen brengen. Dit onderzoek is uitgebreider dan de reguliere 20-weken echo. Het wordt uitgevoerd door gespecialiseerde echoscopisten in een academisch ziekenhuis of in een academisch centrum voor prenatale diagnostiek. Het onderzoek wordt meestal rond 18 tot 22 weken zwangerschap uitgevoerd, maar kan in feite op elk gewenst moment plaatsvinden.

Wanneer een geavanceerd ultrageluid onderzoek?

Je komt in aanmerking voor een geavanceerd ultrageluid onderzoek als:
- Er een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bestaat
- Er bij een regulier echoscopisch onderzoek, zoals de 20-weken echo, een vermoeden is ontstaan dat je kindje een afwijking heeft
Bij een geavanceerd ultrageluid onderzoek wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van je kindje. De groei van je kindje wordt gemeten en de hoeveelheid vruchtwater wordt bepaald. Met behulp van Doppier kan zelfs de bloedstroomsnelheid in de bloedvaten van je kindje worden gemeten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Een zwangere vrouw kan een geavanceerd ultrageluid onderzoek aangeboden krijgen wanneer er een verhoogd risico is op afwijkingen of er zwangerschapscomplicaties voordoen die gevaarlijk kunnen zijn voor je kindje. Het onderzoek is een echo en wordt uitgevoerd door specialistisch opgeleide echoscopisten.

De uitslag van het onderzoek wordt meestal direct gegeven. Het kan zijn dat het onderzoek meerdere keren moet plaatsvinden voordat er een betrouwbare diagnose kan worden gegeven. Als er een vermoeden is dat je kindje een afwijking heeft, kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek. Ook dit vervolgonderzoek is niet verplicht. Na overleg met de arts over het vervolgonderzoek, kun je altijd beslissen of je dit onderzoek wel of niet wilt laten doen.

Vergoeding zorgverzekeraar?

Het geavanceerd ultrageluid onderzoek zit in het basispakket en wordt altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Voor deze zorgkosten hoeft ook geen eigen risico te worden betaald. Mocht er bij het onderzoek een vermoeden bestaan dat je kindje een afwijking heeft, dan wordt het vervolgonderzoek ook vergoed door de zorgverzekeraar.

Delen