NIPT razend populair

NIPT razend populair

Ilona Niessen

Sinds deze week, vanaf 1 april, is de NIPT voor alle zwangere vrouwen beschikbaar om te ontdekken of hun ongeboren kind chromosoomafwijkingen heeft. En wat blijkt, de test is razend populair.

De afgelopen dagen hebben meer dan 1.500 vrouwen de Non-Invasieve Prenatale Test (NIPT) laten doen. De test is zeer nauwkeurig en spoort met name chromosoomafwijkingen op bij het ongeboren kind, zoals het syndroom van Down, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau. Voor de test wordt bloed afgenomen van de zwangere dat wordt getest op het DNA van de foetus.

De afgelopen dagen konden vrouwen terecht in zo’n 150 prikposten om bloed voor de test af te laten nemen. De bloedmonsters worden geanalyseerd in drie universitaire medische centra. Deze centra zijn gevestigd in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.

Populariteit voorzien

Er is rekening gehouden met de populariteit door een toename van capaciteit in de universitaire medische centra die de bloedmonsters analyseren. De verwachting is dat het aantal bloedmonsters dat per dag binnen komt na verloop van tijd afneemt. Vooral in de eerste periode zullen veel testen worden afgenomen omdat veel zwangeren de invoering van de test hebben afgewacht. Zij doen nu alsnog een test om zekerheid te krijgen over hun ongeboren kind.

Staat voor rechter 'ongeoorloofde staatssteun NIPT'

Gisteren stond de Nederlandse overheid voor de rechter omdat zij ongeoorloofde staatssteun zou geven aan de drie universitaire medische centra die de bloedmonsters voor de NIPT analyseren.

Het kort geding is aangespannen door Gendia, het Belgische laboratorium dat ook de NIPT uitvoert. In België is de NIPT al enkele jaren voor alle zwangere vrouwen beschikbaar. Gendia heeft de afgelopen periode goed verdiend aan de Nederlandse vrouwen die in eigen land niet in aanmerking kwamen voor de NIPT.

Afschermen Nederlandse markt

Gendia stelt dat Nederland, door het verstrekken van subsidies voor het uitvoeren van de NIPT, de Nederlandse markt afschermt en zich schuldig maakt aan concurrentievervalsing. Door de subsidies kunnen alle Nederlandse zwangere vrouwen de NIPT laten doen tegen betaling van een eigen bijdrage van €175,- terwijl een test bij Gendia €600,- kost. De Nederlandse vrouwen zullen hierdoor geen gebruik meer maken van de dienstverlening van Gendia.

Delen