ICSI behandeling

ICSI behandeling

Ilona Niessen

ICSI is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de eicel buiten het lichaam wordt geïnjecteerd met een zaadcel. Nadat met een microscoop is vastgesteld dat de eicel is bevrucht, wordt deze teruggeplaatst in de baarmoeder. Lees in dit artikel meer over de ICSI behandeling, hoe het in zijn werk gaat en in welke situaties een ICSI behandeling uitkomst kan bieden.

Wat is ICSI behandeling?

ICSI staat voor Intra-Cytoplasmatische Sperma Injectie, wat feitelijk het injecteren van een geselecteerde zaadcel in het plasma van de eicel betekent. Bij deze methode vindt de bevruchting, net als bij de IVF behandeling, buiten het lichaam plaats.

Bij ICSI wordt met behulp van een micro-injectie onder een microscoop één levende zaadcel in de eicel geïnjecteerd. Als dit resulteert tot een bevruchting, wordt vervolgens één bevruchte eicel (embryo) in de baarmoeder teruggeplaatst. Afhankelijk van de leeftijd van de vrouw en het aantal voorafgaande ICSI behandelingen, wordt er in sommige gevallen voor gekozen twee bevruchte eicellen (embryo's) terug te plaatsen.

Wanneer ICSI behandeling

Of jullie in aanmerking komen voor een ICSI behandeling ligt aan de oorzaak van de vruchtbaarheidsproblemen. Een ICSI behandeling wordt vaak toegepast als:

  • de kwaliteit van het zaad niet goed is, er veel 'lui' zaad aanwezig is
  • eileiders of eierstokken slecht functioneren
  • eileiders of eierstokken zijn verwijderd
  • de vrouw last heeft van een hormonale stoornis
  • de vrouw endometriose heeft
  • het lange tijd niet lukt om zwanger te worden, ook na het proberen van andere vruchtbaarheidsmethoden

Hoe werkt ICSI behandeling?

Een ICSI behandeling bestaat uit vier fasen. De totale duur van de behandeling bedraagt ongeveer vier weken. De volgende fasen worden doorlopen:

Hormoonstimulatie

In een normale, natuurlijke cyclus rijpt er slechts één eicel per cyclus. Afhankelijk van de oorzaak van de vruchtbaarheidsproblemen, heb je extra hormonen nodig om de eierstokken te stimuleren meer eitjes te rijpen. Door hormoonstimulatie kunnen 5 tot 10 eitjes tegelijkertijd rijpen. De hormonen moet je doorgaans spuiten in de vagina. In het ziekenhuis leer je hoe je dit zelf kunt doen.

De rijping van de eitjes wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Dit gebeurt doormiddel van een vaginale echo in het ziekenhuis. Zodra de eicellen klaar zijn met rijpen, vindt er een punctie plaats.

Punctie

Doormiddel van een punctie worden de gerijpte eicellen uit de follikels weggezogen. Dat gebeurt met een holle naald die door de wand van de vagina wordt gestoken. Een punctie kan best pijnlijk zijn. Gelukkig kan je hier een verdoving voor krijgen.

Bevruchting

Met behulp van een micro-injectie wordt een geselecteerde zaadcel in de eicel gebracht. Zijn er meerdere gerijpte eitjes, dan wordt er in elk eitje een geselecteerde zaadcel ingebracht.

Terugplaatsing embryo

Vervolgens wordt vastgesteld of er een goede versmelting is van de eicel met de zaadcel en hieruit een embryo is ontstaan. De bevruchting is dan geslaagd. Eén of twee dagen na de bevruchting plaatst de gynaecoloog de embryo terug. Met behulp van een katheter wordt de embryo direct in de baarmoeder teruggeplaatst. Dit is even vervelend maar doet geen pijn.
De gynaecoloog beslist of er één of twee embryo's tegelijkertijd worden teruggeplaatst.

Nadat de embryo is teruggeplaatst, duurt het ongeveer 2 weken voordat duidelijk is of het goed is ingenesteld en de behandeling is geslaagd.

Vergoeding zorgverzekeraar?

De eerste drie vruchtbaarheidsbehandelingen zitten in de basisverzekering en worden vergoed. Daar vallen dus ook de andere vruchtbaarheidsbehandelingen onder. In totaal worden drie behandelingen vergoed. Leeftijd speelt wel een rol. Een vrouw krijgt de vergoeding tot het 43e levensjaar. Een enkele zorgverzekeraar heeft in het aanvullende pakket een (gedeeltelijke) vergoeding voor de vierde of vijfde vruchtbaarheidsbehandeling. Kijk dit goed na.

Delen